Zagrożenie ubóstwem. Emerytury nie nadążają

Categories Banki

Z roku na rok zwiększa się w Polsce odsetek emerytów zagrożonych ubóstwem. W ostatnich latach przegoniliśmy pod tym względem unijną średnią.