UOKiK radzi byśmy sprawdzili na swoich rachunkach,czy banki nie podniosły opłat!

Categories Banki

Dotyczy to opłat za prowadzenie konta, wykonanie przelewów, wypłatę gotówki z bankomatów i innych kosztów. Bank o podwyżkach bowiem powinien poinformować klienta, ale niekiedy informacja ta dociera do nas w formie, która utrudnia zapoznanie się z nią…