UOKiK grozi bankom, które wprowadzą ujemne oprocentowanie lokat

Categories Banki

„Wprowadzenie ujemnego oprocentowania depozytów przez którykolwiek z banków przy nieujemnych stopach procentowych byłoby działaniem sprzecznym z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami”