Rating Polski bez zmian. Agencja S&P nie opublikowała raportu

Categories Banki

Drugi test przeszedł po myśli rządu. Agencja S&P co prawda nie opublikowała w piątek wieczorem raportu, ale dokonała przeglądu oceny kredytowej Polski i utrzymała ją bez zmian. Wiarygodność i wypłacalność naszego kraju jest na poziomie „A-” (7. wynik w 22-stopniowej skali).