Prezes Pekao szczerze o przejęciu Idea Banku. „Największym ryzykiem była możliwa utrata reputacji”

Categories Banki

– Gdyby bank upadł w sposób niekontrolowany, to zapewne w stronę BFG posypałyby się gromy – mówi w pierwszym wywiadzie po przymusowym przejęciu Idea Banku pełniący obowiązki prezesa Pekao Leszek Skiba. Zdradza też, że choć w dniu ogłoszenia decyzji dwóch wiceprezesów Pekao złożyło rezygnację, to wcześniej na zastosowanie procedury wyrazili zgodę.