Kredyt do spłaty, a bank nie chce słyszeć o negocjacjach? RF pomógł z porozumieniami na 14 mln zł

Categories Banki

Postępowania polubowne pomogły 1,7 tys. klientów zawarło porozumienia z różnymi instytucjami rynku finansowego. Brał w nich udział Rzecznik Finansowy (RF). Jak skorzystać z jego pomocy? kto może liczyć na wsparcie w trudnych negocjacjach?