Grzegorz Witkowski wiceministrem infrastruktury. Wcześniej był w innym resorcie

Categories Banki

Grzegorz Witkowski objął stanowisko wiceministra w resorcie infrastruktury. Do tej pory piastował on taką samą funkcję w resorcie gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Po likwidacji tej instytucji znalazł jednak zatrudnienie w innym ministerstwie.