Dług publiczny będzie rósł także w 2022 r. Rząd przedstawił aktualizację Programu Konwergencji

Categories Banki

W dokumencie znalazły się zapisy, które wskazują, że dług publiczny będzie zwiększany nie tylko w 2021, ale też w 2022 r. Dopiero w kolejnych latach zacznie się zaciskanie pasa. ​Rząd chce też wyłączyć wydatki na obronność poza reguły fiskalne. – Kraje leżące na rubieżach UE zabezpieczają bezpieczeństwo pozostałym, ale reguły tego nie uwzględniają – mówi główny ekonomista MF.