Deutsche Bank, Citigroup i ING ukarane za spekulacje walutowe

Categories Banki

Zakaz obrotu kontraktami terminowymi typu forward i dwuletni zakaz handlowania instrumentami pochodnymi na rynku Forex – to kary m.in. dla Deutsche Bank.