Bank przysłał do mnie SMS z moim numerem PESEL. Twierdzi, że było to „hasło”.

Categories Banki

TL;DR Otrzymałem SMS z Alior Banku z moim numerem PESEL. Gdy zaniepokojony głosiłem ten fakt w reklamacji dowiedziałem się, że było to „hasło jednorazowe”. Nie korzystam jednak z haseł SMS w Aliorze, a nawet gdyby to chyba powinny mieć inny format niż PESEL? Zobaczę co na to UODO.