Bank pobierał 3 tys. zł za przygotowanie zestawienia 20-letniego okresu spłaty.

Categories Banki

Po interwencji Prezesa UOKiK opłata za okres 20-letni została obniżona z 3 tys. zł do 50 zł.